Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.29, godz. 16:30
kontakt
BIOTON
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 202 032,00 221 788,00
9,8%
221 788,00
0,0%
163 034,00
-26,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -163 542,00 48 580,00
---
48 580,00
0,0%
14 342,00
-70,5%
Zysk (strata) brutto -162 102,00 41 611,00
---
41 611,00
0,0%
8 331,00
-80,0%
Zysk (strata) netto -126 693,00 33 920,00
---
33 920,00
0,0%
2 882,00
-91,5%
Amortyzacja 32 281,00 31 731,00
-1,7%
31 731,00
0,0%
31 638,00
-0,3%
Aktywa 881 417,00 867 107,00
-1,6%
867 107,00
0,0%
865 189,00
-0,2%
Kapitał własny 581 999,00 619 645,00
6,5%
619 645,00
0,0%
622 739,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,82 7,22
5,9%
7,22
0,0%
7,25
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,48 0,40
---
0,40
0,0%
0,03
-91,4%