Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.12.11, godz. 08:02
kontakt
BIOTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 79 644,00 35 963,00
-54,8%
50 346,00
40,0%
52 379,00
4,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 381,00 2 358,00
-77,3%
3 506,00
48,7%
-2 804,00
---
Zysk (strata) brutto 6 935,00 585,00
-91,6%
1 651,00
182,2%
-5 127,00
---
Zysk (strata) netto 4 808,00 -234,00
---
1 107,00
---
-5 010,00
---
Amortyzacja 8 478,00 8 534,00
0,7%
11 477,00
34,5%
5 826,00
-49,2%
Aktywa 826 184,00 832 555,00
0,8%
835 404,00
0,3%
841 273,00
0,7%
Kapitał własny 623 136,00 622 902,00
-0,0%
624 008,00
0,2%
618 998,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,26 7,26
-0,0%
7,27
0,2%
7,21
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,00
---
0,01
---
-0,06
---