Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 13:41
kontakt
BIOTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37 857,00 49 121,00
29,8%
43 380,00
-11,7%
52 238,00
20,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 535,00 8 383,00
230,7%
2 825,00
-66,3%
840,00
-70,3%
Zysk (strata) brutto 4 329,00 5 317,00
22,8%
532,00
-90,0%
-1 572,00
---
Zysk (strata) netto 3 698,00 4 301,00
16,3%
-465,00
---
-2 841,00
---
Amortyzacja 7 896,00 7 951,00
0,7%
7 943,00
-0,1%
8 079,00
1,7%
Aktywa 872 101,00 881 815,00
1,1%
881 219,00
-0,1%
859 112,00
-2,5%
Kapitał własny 635 313,00 639 614,00
0,7%
639 282,00
-0,1%
636 442,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,40 7,45
0,7%
7,44
-0,1%
7,41
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,05
16,3%
-0,00
---
-0,03
---