Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 07:27
kontakt
TARCZYNSKI
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312020-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 024 937,00 1 024 937,00
0,0%
1 024 937,00
0,0%
1 194 456,00
16,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 127 613,00 127 613,00
0,0%
127 613,00
0,0%
133 132,00
4,3%
Zysk (strata) brutto 111 723,00 111 723,00
0,0%
111 723,00
0,0%
118 452,00
6,0%
Zysk (strata) netto 91 314,00 91 314,00
0,0%
91 314,00
0,0%
95 620,00
4,7%
Amortyzacja 36 531,00 36 531,00
0,0%
36 531,00
0,0%
38 727,00
6,0%
Aktywa 779 867,00 779 867,00
0,0%
779 867,00
0,0%
1 048 616,00
34,5%
Kapitał własny 297 050,00 297 050,00
0,0%
297 050,00
0,0%
381 935,00
28,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,18 26,18
0,0%
26,18
0,0%
33,66
28,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 8,05 8,05
0,0%
8,05
0,0%
8,43
4,7%