Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.08, godz. 14:35
kontakt
TARCZYNSKI
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 339 076,00 388 050,00
14,4%
445 689,00
14,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28 512,00 47 958,00
68,2%
50 393,00
5,1%
Zysk (strata) brutto 21 758,00 38 962,00
79,1%
40 250,00
3,3%
Zysk (strata) netto 17 563,00 31 049,00
76,8%
31 893,00
2,7%
Amortyzacja 9 913,00 9 335,00
-5,8%
11 418,00
22,3%
Aktywa 1 122 440,00 1 208 080,00
7,6%
1 290 951,00
6,9%
Kapitał własny 401 012,00 412 859,00
3,0%
443 588,00
7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 35,34 36,38
3,0%
39,09
7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,55 2,74
76,7%
2,81
2,7%