Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 12:29
kontakt
TARCZYNSKI
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 403 475,00 476 319,00
18,1%
569 427,00
19,5%
742 237,00
30,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 218,00 28 374,00
75,0%
60 811,00
114,3%
73 155,00
20,3%
Zysk (strata) brutto 11 394,00 19 106,00
67,7%
50 980,00
166,8%
56 653,00
11,1%
Zysk (strata) netto 8 883,00 14 691,00
65,4%
40 928,00
178,6%
45 401,00
10,9%
Amortyzacja 14 375,00 18 030,00
25,4%
19 143,00
6,2%
19 143,00
0,0%
Aktywa 636 606,00 715 476,00
12,4%
923 593,00
29,1%
1 180 951,00
27,9%
Kapitał własny 193 611,00 225 946,00
16,7%
328 290,00
45,3%
409 892,00
24,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,06 19,91
16,7%
28,93
45,3%
36,12
24,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,78 1,30
65,4%
3,61
178,5%
4,00
10,9%