Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 11:11
kontakt
TARCZYNSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 329 189,00 359 279,00
9,1%
382 958,00
6,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 746,00 28 504,00
-4,2%
44 651,00
56,6%
Zysk (strata) brutto 26 626,00 21 663,00
-18,6%
34 989,00
61,5%
Zysk (strata) netto 22 038,00 17 521,00
-20,5%
27 880,00
59,1%
Amortyzacja 9 760,00 9 860,00
1,0%
9 283,00
-5,9%
Aktywa 1 037 579,00 1 104 668,00
6,5%
1 180 951,00
6,9%
Kapitał własny 382 185,00 401 593,00
5,1%
409 892,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 33,68 35,39
5,1%
36,12
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,94 1,54
-20,5%
2,46
59,1%