Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.29, godz. 22:29
kontakt
GRENEVIA
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 165 000,00 1 139 000,00
-47,4%
1 018 000,00
-10,6%
1 296 000,00
27,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 289 000,00 239 000,00
-17,3%
123 000,00
-48,5%
257 000,00
108,9%
Zysk (strata) brutto 333 000,00 252 000,00
-24,3%
56 000,00
-77,8%
251 000,00
348,2%
Zysk (strata) netto 245 000,00 185 000,00
-24,5%
34 000,00
-81,6%
158 000,00
364,7%
Amortyzacja 182 000,00 177 000,00
-2,7%
180 000,00
1,7%
149 000,00
-17,2%
Aktywa 2 975 000,00 2 492 000,00
-16,2%
3 220 000,00
29,2%
3 670 000,00
14,0%
Kapitał własny 1 557 000,00 1 710 000,00
9,8%
1 721 000,00
0,6%
1 845 000,00
7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,71 2,98
9,8%
2,99
0,6%
3,21
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,32
-24,4%
0,06
-81,7%
0,28
366,1%