Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.26, godz. 23:12
kontakt
FAMUR
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 653 000,00 493 000,00
-24,5%
429 000,00
-13,0%
573 000,00
33,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 174 000,00 129 000,00
-25,9%
57 000,00
-55,8%
131 000,00
129,8%
Zysk (strata) brutto 159 000,00 118 000,00
-25,8%
65 000,00
-44,9%
146 000,00
124,6%
Zysk (strata) netto 126 000,00 100 000,00
-20,6%
52 000,00
-48,0%
113 000,00
117,3%
Amortyzacja 79 000,00 86 000,00
8,9%
90 000,00
4,7%
75 000,00
-16,7%
Aktywa 2 625 128,00 2 663 000,00
1,4%
2 078 000,00
-22,0%
2 496 000,00
20,1%
Kapitał własny 1 135 543,00 1 267 000,00
11,6%
1 393 000,00
9,9%
1 522 000,00
9,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,98 2,20
11,5%
2,42
10,0%
2,65
9,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,17
-20,5%
0,09
-48,3%
0,20
118,9%