Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 03:34
kontakt
FAMUR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 219 000,00 268 000,00
22,4%
282 000,00
5,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34 000,00 33 000,00
-2,9%
61 000,00
84,8%
Zysk (strata) brutto 51 000,00 -48 000,00
---
57 000,00
---
Zysk (strata) netto 42 000,00 -59 000,00
---
45 000,00
---
Amortyzacja 42 000,00 43 000,00
2,4%
40 000,00
-7,0%
Aktywa 2 162 000,00 2 599 000,00
20,2%
2 675 000,00
2,9%
Kapitał własny 1 431 000,00 1 376 000,00
-3,8%
1 437 000,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,49 2,39
-3,9%
2,50
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,10
---
0,08
---