Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.13, godz. 14:47
kontakt
CZTOREBKA
Kwartalne skonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 158,00 3 856,00
-46,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 126,00 -1 344,00
---
Zysk (strata) brutto -3 334,00 -1 560,00
---
Zysk (strata) netto -3 444,00 -1 560,00
---
Amortyzacja 21,00 21,00
0,0%
Aktywa 216 209,00 217 872,00
0,8%
Kapitał własny 130 885,00 129 325,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,74 1,72
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,02
---