Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.24, godz. 19:45
kontakt
CZTOREBKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 249,00 249,00
0,0%
249,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2,00 39,00
1 850,0%
-31,00
---
Zysk (strata) brutto -40,00 -400,00
---
-80,00
---
Zysk (strata) netto -40,00 -460,00
---
-80,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 188 117,00 189 075,00
0,5%
189 501,00
0,2%
Kapitał własny 154 583,00 154 123,00
-0,3%
154 043,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,06 2,05
-0,3%
2,05
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,00
---