Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 11:21
kontakt
CZTOREBKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 100,00 101,00
1,0%
244,00
141,6%
245,00
0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -99,00 -119,00
---
13,00
---
-4,00
---
Zysk (strata) brutto -136,00 -155,00
---
-48,00
---
-46,00
---
Zysk (strata) netto -133,00 -155,00
---
-39,00
---
-46,00
---
Amortyzacja 1,00 0,00
---
4,00
---
0,00
---
Aktywa 185 202,00 185 500,00
0,2%
185 985,00
0,3%
186 474,00
0,3%
Kapitał własny 156 859,00 156 704,00
-0,1%
156 665,00
-0,0%
156 619,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,09 2,09
-0,1%
2,09
-0,0%
2,09
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---
-0,00
---