Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 11:17
kontakt
GPW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 61 102,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 27 654,00
Zysk (strata) brutto 127 610,00
Zysk (strata) netto 122 746,00
Amortyzacja 11 386,00
Aktywa 1 043 958,00
Kapitał własny 581 346,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,85
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,92