Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 15:00
kontakt
NTTSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 281 270,00 407 550,00
44,9%
300 904,00
-26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 844,00 6 311,00
8,0%
10 567,00
67,4%
Zysk (strata) brutto 4 739,00 5 311,00
12,1%
7 752,00
46,0%
Zysk (strata) netto 3 971,00 5 017,00
26,3%
5 366,00
7,0%
Amortyzacja 185,00 229,00
23,8%
232,00
1,3%
Aktywa 299 523,00 362 858,00
21,1%
370 506,00
2,1%
Kapitał własny 152 800,00 157 810,00
3,3%
163 176,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,03 11,39
3,3%
11,78
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,36
26,1%
0,39
6,9%