Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 07:28
kontakt
NTTSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 285 300,00 235 548,00
-17,4%
225 563,00
-4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 030,00 6 341,00
109,3%
4 444,00
-29,9%
Zysk (strata) brutto 1 286,00 5 616,00
336,7%
5 242,00
-6,7%
Zysk (strata) netto 1 070,00 4 455,00
316,4%
4 164,00
-6,5%
Amortyzacja 154,00 183,00
18,8%
181,00
-1,1%
Aktywa 268 196,00 309 683,00
15,5%
320 170,00
3,4%
Kapitał własny 142 243,00 146 698,00
3,1%
150 862,00
2,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,27 10,59
3,1%
10,89
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,32
318,2%
0,30
-6,5%