Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.02, godz. 01:53
kontakt
SNIEZKA
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 431 095,00 409 514,00
-5,0%
409 514,00
0,0%
403 376,00
-1,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 64 116,00 45 978,00
-28,3%
45 978,00
0,0%
42 341,00
-7,9%
Zysk (strata) brutto 63 601,00 46 221,00
-27,3%
46 221,00
0,0%
32 967,00
-28,7%
Zysk (strata) netto 47 836,00 36 494,00
-23,7%
36 494,00
0,0%
19 978,00
-45,3%
Amortyzacja 16 587,00 17 566,00
5,9%
17 566,00
0,0%
18 099,00
3,0%
Aktywa 777 541,00 838 774,00
7,9%
838 774,00
0,0%
916 276,00
9,2%
Kapitał własny 277 169,00 279 264,00
0,8%
279 264,00
0,0%
294 790,00
5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,97 22,13
0,8%
22,13
0,0%
23,36
5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,79 2,89
-23,7%
2,89
0,0%
1,58
-45,3%