Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.26, godz. 02:09
kontakt
SNIEZKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 134 131,00 152 526,00
13,7%
177 138,00
16,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 513,00 15 884,00
17,5%
29 673,00
86,8%
Zysk (strata) brutto 2 913,00 53 079,00
1 722,1%
19 026,00
-64,2%
Zysk (strata) netto 2 169,00 52 102,00
2 302,1%
15 513,00
-70,2%
Amortyzacja 6 238,00 6 085,00
-2,5%
6 342,00
4,2%
Aktywa 883 188,00 905 872,00
2,6%
861 853,00
-4,9%
Kapitał własny 225 345,00 249 651,00
10,8%
267 404,00
7,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,86 19,79
10,8%
21,19
7,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 4,13
2 300,6%
1,23
-70,2%