Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.04, godz. 22:19
kontakt
REGNON
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 15,00 15,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -462,00 -462,00
---
Zysk (strata) brutto -458,00 -458,00
---
Zysk (strata) netto -459,00 -459,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 139,00 139,00
0,0%
Kapitał własny 44,00 44,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,09
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,96 -0,96
---