Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.27, godz. 21:58
kontakt
REGNON
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -279,00
Zysk (strata) brutto -279,00
Zysk (strata) netto -279,00
Amortyzacja 1,00
Aktywa 356,00
Kapitał własny 272,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,58