Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 00:29
kontakt
REGNON
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -233,00
Zysk (strata) brutto -233,00
Zysk (strata) netto -233,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 348,00
Kapitał własny 270,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,49