Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:18
kontakt
AMBRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 56 833,00 30 099,00
-47,0%
32 719,00
8,7%
44 950,00
37,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 205,00 -1 476,00
---
640,00
---
5 086,00
694,7%
Zysk (strata) brutto 19 179,00 1 013,00
-94,7%
21 406,00
2 013,1%
4 938,00
-76,9%
Zysk (strata) netto 17 954,00 1 326,00
-92,6%
18 218,00
1 273,9%
3 948,00
-78,3%
Amortyzacja 2 243,00 2 496,00
11,3%
1 655,00
-33,7%
2 465,00
48,9%
Aktywa 306 471,00 290 052,00
-5,4%
310 475,00
7,0%
324 837,00
4,6%
Kapitał własny 248 330,00 249 656,00
0,5%
267 874,00
7,3%
271 822,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,85 9,90
0,5%
10,63
7,3%
10,78
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,71 0,05
-92,6%
0,72
1 264,2%
0,16
-78,3%