Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.28, godz. 23:50
kontakt
AMBRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-312023-03-312023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 69 656,00 38 086,00
-45,3%
48 617,00
27,7%
48 617,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -479,00 -91,00
---
1 604,00
---
1 604,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 27 030,00 8 995,00
-66,7%
1 330,00
-85,2%
1 330,00
0,0%
Zysk (strata) netto 27 071,00 8 939,00
-67,0%
1 450,00
-83,8%
1 450,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 2 712,00
---
2 794,00
3,0%
2 794,00
0,0%
Aktywa 355 694,00 344 378,00
-3,2%
369 743,00
7,4%
369 743,00
0,0%
Kapitał własny 281 766,00 290 705,00
3,2%
292 155,00
0,5%
292 155,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,18 11,53
3,2%
11,59
0,5%
11,59
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,07 0,36
-66,9%
0,06
-83,7%
0,06
0,0%