Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.20, godz. 10:55
kontakt
NEUCA
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 244 887,00 9 864 258,00
6,7%
11 232 186,00
13,9%
11 812 636,00
5,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 212 071,00 198 189,00
-6,5%
243 362,00
22,8%
265 076,00
8,9%
Zysk (strata) brutto 193 448,00 202 233,00
4,5%
204 134,00
0,9%
203 789,00
-0,2%
Zysk (strata) netto 141 791,00 150 655,00
6,3%
137 238,00
-8,9%
146 269,00
6,6%
Amortyzacja 64 622,00 79 532,00
23,1%
97 917,00
23,1%
114 606,00
17,0%
Aktywa 3 641 707,00 4 117 168,00
13,1%
4 759 703,00
15,6%
5 175 267,00
8,7%
Kapitał własny 766 357,00 842 458,00
9,9%
882 889,00
4,8%
990 357,00
12,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - 190,09
---
198,63
4,5%
223,62
12,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - 33,99
---
30,88
-9,2%
33,03
7,0%