Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 06:14
kontakt
NEUCA
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 013 264,00 8 929 404,00
11,4%
9 446 772,00
5,8%
9 446 772,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 73 375,00 95 507,00
30,2%
76 091,00
-20,3%
76 091,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 87 739,00 155 935,00
77,7%
176 348,00
13,1%
176 348,00
0,0%
Zysk (strata) netto 72 705,00 132 796,00
82,7%
158 872,00
19,6%
158 872,00
0,0%
Amortyzacja 43 755,00 49 447,00
13,0%
57 600,00
16,5%
57 600,00
0,0%
Aktywa 3 471 494,00 3 521 123,00
1,4%
3 791 295,00
7,7%
3 791 295,00
0,0%
Kapitał własny 592,00 117 854,00
19 807,8%
206 534,00
75,2%
206 534,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 -
---
46,60
---
46,60
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 15,94 -
---
35,85
---
35,85
0,0%