Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 00:24
kontakt
NEUCA
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 000 855,00 4 404 778,00
10,1%
4 439 571,00
0,8%
5 160 844,00
16,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 49 718,00 57 458,00
15,6%
34 736,00
-39,5%
63 112,00
81,7%
Zysk (strata) brutto 159 014,00 42 228,00
-73,4%
35 668,00
-15,5%
99 653,00
179,4%
Zysk (strata) netto 149 613,00 31 280,00
-79,1%
27 523,00
-12,0%
81 739,00
197,0%
Amortyzacja 20 973,00 24 080,00
14,8%
28 016,00
16,3%
31 952,00
14,0%
Aktywa 3 410 976,00 3 413 498,00
0,1%
3 476 503,00
1,8%
3 985 262,00
14,6%
Kapitał własny 147 402,00 28 392,00
-80,7%
101 325,00
256,9%
178 569,00
76,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 32,49 6,50
-80,0%
22,93
252,6%
40,54
76,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 32,98 7,16
-78,3%
6,23
-13,1%
18,56
198,0%