Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 14:28
kontakt
NEUCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 234 061,00 2 454 550,00
9,9%
2 552 651,00
4,0%
2 664 809,00
4,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 761,00 17 858,00
51,8%
23 497,00
31,6%
38 852,00
65,3%
Zysk (strata) brutto 17 091,00 81 387,00
376,2%
59 293,00
-27,1%
26 481,00
-55,3%
Zysk (strata) netto 13 298,00 78 050,00
486,9%
53 299,00
-31,7%
20 112,00
-62,3%
Amortyzacja 14 058,00 14 443,00
2,7%
15 141,00
4,8%
15 657,00
3,4%
Aktywa 3 476 503,00 3 886 216,00
11,8%
3 791 295,00
-2,4%
3 975 941,00
4,9%
Kapitał własny 101 325,00 178 203,00
75,9%
206 534,00
15,9%
238 068,00
15,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,93 40,27
75,6%
46,60
15,7%
53,26
14,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,01 17,64
486,2%
12,03
-31,8%
4,50
-62,6%