Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.03.01, godz. 08:25
kontakt
NEUCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 750 961,00 2 648 548,00
-3,7%
2 696 936,00
1,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42 960,00 21 346,00
-50,3%
14 944,00
-30,0%
Zysk (strata) brutto 25 923,00 46 625,00
79,9%
-14 419,00
---
Zysk (strata) netto 19 351,00 47 457,00
145,2%
-12 866,00
---
Amortyzacja 15 937,00 16 641,00
4,4%
16 784,00
0,9%
Aktywa 4 491 215,00 4 648 467,00
3,5%
4 894 116,00
5,3%
Kapitał własny 347 900,00 324 987,00
-6,6%
315 455,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 77,37 73,76
-4,7%
71,57
-3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,30 10,77
150,3%
-2,92
---