Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 08:59
kontakt
NEUCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 552 651,00 2 664 809,00
4,4%
2 496 035,00
-6,3%
2 623 630,00
5,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 497,00 38 852,00
65,3%
24 260,00
-37,6%
11 978,00
-50,6%
Zysk (strata) brutto 59 293,00 26 481,00
-55,3%
73 172,00
176,3%
-13 589,00
---
Zysk (strata) netto 53 299,00 20 112,00
-62,3%
61 627,00
206,4%
-11 262,00
---
Amortyzacja 15 141,00 15 657,00
3,4%
16 295,00
4,1%
16 590,00
1,8%
Aktywa 3 791 295,00 3 975 941,00
4,9%
3 985 262,00
0,2%
4 220 061,00
5,9%
Kapitał własny 206 534,00 238 068,00
15,3%
178 569,00
-25,0%
173 439,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 46,60 53,26
14,3%
40,54
-23,9%
39,24
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 12,03 4,50
-62,6%
13,99
211,0%
-2,55
---