Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 02:23
kontakt
NEUCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 307 119,00 2 205 510,00
-4,4%
2 234 061,00
1,3%
2 454 550,00
9,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 214,00 22 975,00
218,5%
11 761,00
-48,8%
17 858,00
51,8%
Zysk (strata) brutto 40 784,00 18 577,00
-54,5%
17 091,00
-8,0%
81 387,00
376,2%
Zysk (strata) netto 33 479,00 14 225,00
-57,5%
13 298,00
-6,5%
78 050,00
486,9%
Amortyzacja 12 878,00 13 958,00
8,4%
14 058,00
0,7%
14 443,00
2,7%
Aktywa 3 521 706,00 3 495 987,00
-0,7%
3 476 503,00
-0,6%
3 886 216,00
11,8%
Kapitał własny 118 327,00 150 406,00
27,1%
101 325,00
-32,6%
178 203,00
75,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,10 33,77
24,6%
22,93
-32,1%
40,27
75,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 7,67 3,19
-58,3%
3,01
-5,8%
17,64
486,2%