Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 02:57
kontakt
ABPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 922 507,00 2 508 139,00
30,5%
2 037 621,00
-18,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 573,00 34 579,00
108,6%
21 287,00
-38,4%
Zysk (strata) brutto 13 557,00 49 271,00
263,4%
17 966,00
-63,5%
Zysk (strata) netto 10 904,00 42 876,00
293,2%
13 267,00
-69,1%
Amortyzacja 1 135,00 1 246,00
9,8%
1 297,00
4,1%
Aktywa 2 025 859,00 2 326 472,00
14,8%
2 270 459,00
-2,4%
Kapitał własny 667 599,00 701 083,00
5,0%
708 368,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 41,24 43,31
5,0%
43,76
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,67 2,65
293,0%
0,82
-69,0%