Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 08:43
kontakt
ABPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 272 528,00 2 779 423,00
22,3%
2 779 423,00
0,0%
2 032 659,00
-26,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34 979,00 56 483,00
61,5%
56 483,00
0,0%
30 595,00
-45,8%
Zysk (strata) brutto 24 266,00 61 909,00
155,1%
61 909,00
0,0%
20 249,00
-67,3%
Zysk (strata) netto 19 311,00 52 818,00
173,5%
52 818,00
0,0%
16 196,00
-69,3%
Amortyzacja 1 388,00 1 446,00
4,2%
1 446,00
0,0%
1 447,00
0,1%
Aktywa 2 424 904,00 2 437 897,00
0,5%
2 437 897,00
0,0%
2 209 418,00
-9,4%
Kapitał własny 722 283,00 786 227,00
8,9%
786 227,00
0,0%
800 823,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 44,62 48,57
8,9%
48,57
0,0%
49,47
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,19 3,26
173,5%
3,26
0,0%
1,00
-69,3%