Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 10:56
kontakt
ACTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 706 493,00 550 873,00
-22,0%
564 402,00
2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32 660,00 13 365,00
-59,1%
10 190,00
-23,8%
Zysk (strata) brutto 32 466,00 12 431,00
-61,7%
10 919,00
-12,2%
Zysk (strata) netto 28 201,00 10 162,00
-64,0%
8 870,00
-12,7%
Amortyzacja 1 993,00 2 047,00
2,7%
2 075,00
1,4%
Aktywa 635 024,00 630 499,00
-0,7%
646 929,00
2,6%
Kapitał własny 401 354,00 411 516,00
2,5%
420 386,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,03 20,54
2,5%
20,98
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,41 0,51
-64,0%
0,44
-12,6%