Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 06:29
kontakt
ACTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 533 828,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 54 363,00
Zysk (strata) brutto 53 337,00
Zysk (strata) netto 44 692,00
Amortyzacja 2 007,00
Aktywa 576 696,00
Kapitał własny 363 176,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,12
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,23