Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.25, godz. 19:44
kontakt
ACTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 577 104,00 674 589,00
16,9%
586 243,00
-13,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 452,00 19 472,00
86,3%
11 062,00
-43,2%
Zysk (strata) brutto 14 194,00 21 995,00
55,0%
11 386,00
-48,2%
Zysk (strata) netto 12 112,00 18 347,00
51,5%
9 653,00
-47,4%
Amortyzacja 2 141,00 2 213,00
3,4%
2 163,00
-2,3%
Aktywa 651 803,00 646 353,00
-0,8%
662 831,00
2,5%
Kapitał własny 432 498,00 442 008,00
2,2%
442 205,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,58 22,06
2,2%
22,07
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,92
51,7%
0,48
-47,4%