Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.19, godz. 17:06
kontakt
ACTION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 553 887,00 638 207,00
15,2%
719 210,00
12,7%
608 904,00
-15,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 260,00 10 402,00
66,2%
16 633,00
59,9%
19 344,00
16,3%
Zysk (strata) brutto 6 825,00 10 856,00
59,1%
17 861,00
64,5%
20 502,00
14,8%
Zysk (strata) netto 5 246,00 8 524,00
62,5%
14 294,00
67,7%
16 109,00
12,7%
Amortyzacja 2 338,00 2 230,00
-4,6%
2 193,00
-1,7%
2 007,00
-8,5%
Aktywa 631 375,00 685 169,00
8,5%
685 311,00
0,0%
639 863,00
-6,6%
Kapitał własny 437 936,00 441 868,00
0,9%
448 819,00
1,6%
430 329,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,86 23,58
7,9%
23,95
1,6%
22,97
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,46
73,7%
0,76
67,7%
0,86
12,7%