Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.09, godz. 23:57
kontakt
PCCROKITA
Kwartalne skonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 714 172,00 802 484,00
12,4%
928 686,00
15,7%
779 974,00
-16,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 137 862,00 184 711,00
34,0%
353 261,00
91,3%
182 374,00
-48,4%
Zysk (strata) brutto 136 018,00 179 083,00
31,7%
345 487,00
92,9%
173 823,00
-49,7%
Zysk (strata) netto 117 415,00 146 498,00
24,8%
287 265,00
96,1%
140 538,00
-51,1%
Amortyzacja 43 386,00 45 891,00
5,8%
48 368,00
5,4%
48 833,00
1,0%
Aktywa 2 359 662,00 2 523 554,00
6,9%
2 892 373,00
14,6%
3 056 648,00
5,7%
Kapitał własny 1 109 205,00 1 256 340,00
13,3%
1 543 067,00
22,8%
1 683 589,00
9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 55,87 63,28
13,3%
77,72
22,8%
84,80
9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,91 7,38
24,8%
14,47
96,1%
7,08
-51,1%