Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.26, godz. 11:45
kontakt
PCCROKITA
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 633 345,00 970 087,00
53,2%
1 310 521,00
35,1%
1 310 521,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 61 322,00 201 201,00
228,1%
276 100,00
37,2%
276 100,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 47 534,00 188 612,00
296,8%
267 544,00
41,8%
267 544,00
0,0%
Zysk (strata) netto 40 860,00 158 111,00
287,0%
225 201,00
42,4%
225 201,00
0,0%
Amortyzacja 70 318,00 83 102,00
18,2%
85 824,00
3,3%
85 824,00
0,0%
Aktywa 1 947 366,00 2 023 521,00
3,9%
2 272 278,00
12,3%
2 272 278,00
0,0%
Kapitał własny 763 896,00 906 150,00
18,6%
1 122 560,00
23,9%
1 122 560,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 38,48 45,64
18,6%
56,54
23,9%
56,54
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,06 7,96
287,0%
11,34
42,4%
11,34
0,0%