Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.19, godz. 09:40
kontakt
PCCROKITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 488 122,00 557 791,00
14,3%
651 891,00
16,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 91 299,00 185 693,00
103,4%
147 503,00
-20,6%
Zysk (strata) brutto 86 901,00 181 884,00
109,3%
144 147,00
-20,7%
Zysk (strata) netto 73 109,00 180 548,00
147,0%
116 988,00
-35,2%
Amortyzacja 43 269,00 31 580,00
-27,0%
44 912,00
42,2%
Aktywa 2 119 614,00 2 302 060,00
8,6%
2 467 449,00
7,2%
Kapitał własny 979 385,00 1 159 872,00
18,4%
1 276 997,00
10,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 49,33 58,42
18,4%
64,32
10,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,68 9,09
147,0%
5,89
-35,2%