Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.05, godz. 13:35
kontakt
BOGDANKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 621 408,00 700 761,00
12,8%
729 429,00
4,1%
730 104,00
0,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 96 191,00 151 310,00
57,3%
177 964,00
17,6%
229 433,00
28,9%
Zysk (strata) brutto 94 207,00 149 991,00
59,2%
176 540,00
17,7%
237 102,00
34,3%
Zysk (strata) netto 74 020,00 121 170,00
63,7%
142 017,00
17,2%
194 079,00
36,7%
Amortyzacja 109 045,00 99 587,00
-8,7%
92 720,00
-6,9%
97 797,00
5,5%
Aktywa 4 532 618,00 4 661 044,00
2,8%
4 814 547,00
3,3%
4 995 588,00
3,8%
Kapitał własny 3 445 076,00 3 572 614,00
3,7%
3 738 523,00
4,6%
3 855 995,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 101,28 105,04
3,7%
109,91
4,6%
113,37
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,18 3,56
63,7%
4,18
17,2%
5,71
36,7%