Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 15:00
kontakt
GRUPAAZOTY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 473 100,00 688 403,00
45,5%
890 711,00
29,4%
1 110 013,00
24,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18 346,00 33 378,00
---
82 963,00
148,6%
185 024,00
123,0%
Zysk (strata) brutto 92 793,00 13 677,00
-85,3%
80 484,00
488,5%
191 748,00
138,2%
Zysk (strata) netto 93 153,00 11 795,00
-87,3%
61 635,00
422,6%
158 366,00
156,9%
Amortyzacja 35 737,00 35 586,00
-0,4%
33 098,00
-7,0%
33 433,00
1,0%
Aktywa 10 452 467,00 10 523 454,00
0,7%
11 667 861,00
10,9%
10 685 433,00
-8,4%
Kapitał własny 5 046 531,00 5 043 458,00
-0,1%
5 121 416,00
1,5%
5 273 293,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,88 50,84
-0,1%
51,63
1,5%
53,16
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,94 0,12
-87,3%
0,62
421,8%
1,60
157,2%