Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 09:44
kontakt
GRUPAAZOTY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 890 711,00 1 110 013,00
24,6%
963 184,00
-13,2%
1 091 647,00
13,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 82 963,00 185 024,00
123,0%
94 733,00
-48,8%
-13 888,00
---
Zysk (strata) brutto 80 484,00 191 748,00
138,2%
369 052,00
92,5%
36 504,00
-90,1%
Zysk (strata) netto 61 635,00 158 366,00
156,9%
354 611,00
123,9%
42 593,00
-88,0%
Amortyzacja 33 098,00 33 433,00
1,0%
34 080,00
1,9%
37 295,00
9,4%
Aktywa 11 667 861,00 10 685 433,00
-8,4%
10 991 076,00
2,9%
11 797 692,00
7,3%
Kapitał własny 5 121 416,00 5 273 293,00
3,0%
5 632 616,00
6,8%
5 651 038,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 51,63 53,16
3,0%
56,78
6,8%
56,97
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,62 1,60
157,2%
3,58
123,9%
0,43
-88,0%