Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.12, godz. 12:58
kontakt
ZEPAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 833 560,00 812 386,00
-2,5%
510 069,00
-37,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 180 390,00 253 907,00
40,8%
-86 502,00
---
Zysk (strata) brutto 221 683,00 218 943,00
-1,2%
-94 695,00
---
Zysk (strata) netto 175 695,00 182 842,00
4,1%
-100 301,00
---
Amortyzacja 485,00 511,00
5,4%
509,00
-0,4%
Aktywa 2 665 403,00 2 842 621,00
6,6%
2 886 905,00
1,6%
Kapitał własny 1 809 991,00 1 992 833,00
10,1%
1 892 532,00
-5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 35,61 39,21
10,1%
37,24
-5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,46 3,60
4,1%
-1,97
---