Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.02, godz. 02:22
kontakt
ZEPAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 563 175,00 785 194,00
39,4%
714 053,00
-9,1%
696 384,00
-2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 811,00 -582 089,00
---
137 573,00
---
-22 582,00
---
Zysk (strata) brutto 21 396,00 -582 540,00
---
149 727,00
---
-15 976,00
---
Zysk (strata) netto 43 648,00 -393 961,00
---
126 731,00
---
-18 793,00
---
Amortyzacja 27 637,00 27 844,00
0,7%
4 523,00
-83,8%
5 682,00
25,6%
Aktywa 2 537 180,00 2 701 772,00
6,5%
3 082 104,00
14,1%
2 833 809,00
-8,1%
Kapitał własny 1 369 193,00 864 837,00
-36,8%
991 568,00
14,7%
972 774,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,94 17,02
-36,8%
19,51
14,7%
19,14
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,86 -7,75
---
2,49
---
-0,37
---