Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 21:59
kontakt
POLICE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 804 335,00 992 175,00
23,4%
1 039 952,00
4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 371,00 59 824,00
69,1%
16 896,00
-71,8%
Zysk (strata) brutto 36 094,00 63 097,00
74,8%
44 254,00
-29,9%
Zysk (strata) netto 27 470,00 52 494,00
91,1%
38 551,00
-26,6%
Amortyzacja 33 881,00 34 324,00
1,3%
31 977,00
-6,8%
Aktywa 3 598 735,00 4 239 600,00
17,8%
4 398 828,00
3,8%
Kapitał własny 1 895 461,00 1 951 448,00
3,0%
1 989 999,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,26 15,72
3,0%
16,03
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,42
91,4%
0,31
-26,7%