Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 12:02
kontakt
JSW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 620 400,00 3 292 600,00
25,7%
5 205 900,00
58,1%
6 570 100,00
26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -572 600,00 82 800,00
---
1 397 400,00
1 587,7%
2 227 800,00
59,4%
Zysk (strata) brutto -606 400,00 51 000,00
---
1 367 100,00
2 580,6%
2 198 100,00
60,8%
Zysk (strata) netto -490 500,00 55 200,00
---
1 100 500,00
1 893,7%
1 776 700,00
61,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 13 620 200,00 14 074 200,00
3,3%
15 095 200,00
7,3%
16 007 900,00
6,0%
Kapitał własny 5 506 600,00 5 544 100,00
0,7%
6 692 500,00
20,7%
8 467 400,00
26,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 46,90 47,22
0,7%
57,00
20,7%
72,12
26,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -4,18 0,47
---
9,37
1 894,3%
15,13
61,4%