Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 11:21
kontakt
JSW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 205 900,00 6 570 100,00
26,2%
8 057 700,00
22,6%
6 091 700,00
-24,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 397 400,00 2 227 800,00
59,4%
2 929 200,00
31,5%
2 187 700,00
-25,3%
Zysk (strata) brutto 1 367 100,00 2 198 100,00
60,8%
2 928 600,00
33,2%
2 217 300,00
-24,3%
Zysk (strata) netto 1 100 500,00 1 776 700,00
61,4%
2 369 500,00
33,4%
1 793 000,00
-24,3%
Amortyzacja 269 500,00 288 400,00
7,0%
245 800,00
-14,8%
257 700,00
4,8%
Aktywa 15 095 200,00 16 007 900,00
6,0%
19 665 200,00
22,8%
20 816 900,00
5,9%
Kapitał własny 6 692 500,00 8 467 400,00
26,5%
10 851 200,00
28,2%
12 595 600,00
16,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 57,00 72,12
26,5%
92,42
28,2%
107,28
16,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 9,37 15,13
61,4%
20,18
33,4%
15,27
-24,3%