Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.17, godz. 13:46
kontakt
CAPITAL
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 6 965,00
---
7 096,00
1,9%
420,00
-94,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 690,00 5 061,00
---
6 498,00
28,4%
-36,00
---
Zysk (strata) brutto -2 701,00 5 049,00
---
6 667,00
32,0%
13,00
-99,8%
Zysk (strata) netto -2 277,00 4 249,00
---
5 589,00
31,5%
-8,00
---
Amortyzacja 230,00 227,00
-1,3%
0,00
---
0,00
---
Aktywa 33 259,00 38 142,00
14,7%
33 451,00
-12,3%
7 841,00
-76,6%
Kapitał własny 29 339,00 34 149,00
16,4%
31 895,00
-6,6%
7 415,00
-76,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 2,01
1 061,3%
2,34
16,3%
0,74
-68,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,25
---
0,41
63,6%
-0,00
---