Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 16:53
kontakt
CAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 362,00 59,00
-83,7%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 140,00 -176,00
---
-219,00
---
Zysk (strata) brutto 160,00 -147,00
---
-202,00
---
Zysk (strata) netto 88,00 -96,00
---
-202,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 997,00 7 841,00
-2,0%
7 625,00
-2,8%
Kapitał własny 7 511,00 7 415,00
-1,3%
7 213,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,75 0,74
-1,3%
0,72
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
-0,02
---