Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 02:41
kontakt
CAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 6 830,00
---
135,00
-98,0%
488,00
261,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 197,00 5 153,00
2 515,7%
-92,00
---
277,00
---
Zysk (strata) brutto 185,00 5 147,00
2 682,2%
-98,00
---
284,00
---
Zysk (strata) netto 91,00 4 305,00
4 630,8%
-56,00
---
192,00
---
Amortyzacja 114,00 114,00
0,0%
114,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 33 895,00 38 527,00
13,7%
38 142,00
-1,0%
30 447,00
-20,2%
Kapitał własny 29 900,00 34 205,00
14,4%
34 149,00
-0,2%
27 587,00
-19,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,76 2,01
14,4%
2,01
-0,1%
2,02
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,25
4 960,0%
-0,00
---
0,01
---