Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.18, godz. 19:00
kontakt
WODKAN
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 654,00 29 442,00
49,8%
19 662,00
-33,2%
20 009,00
1,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 427,00 -297,00
---
941,00
---
-1 215,00
---
Zysk (strata) brutto 388,00 -382,00
---
852,00
---
-1 385,00
---
Zysk (strata) netto 290,00 -382,00
---
852,00
---
-1 385,00
---
Amortyzacja 4 299,00 4 503,00
4,7%
3 405,00
-24,4%
4 049,00
18,9%
Aktywa 220 277,00 246 763,00
12,0%
253 314,00
2,7%
249 850,00
-1,4%
Kapitał własny 174 420,00 172 309,00
-1,2%
172 752,00
0,3%
170 801,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,08 33,66
-1,2%
33,75
0,3%
33,37
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,08
---
0,17
---
-0,27
---