Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 13:45
kontakt
WODKAN
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 827,00 19 654,00
4,4%
29 442,00
49,8%
19 662,00
-33,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 880,00 427,00
-77,3%
-297,00
---
941,00
---
Zysk (strata) brutto 1 960,00 388,00
-80,2%
-382,00
---
852,00
---
Zysk (strata) netto 1 887,00 290,00
-84,6%
-382,00
---
852,00
---
Amortyzacja 4 056,00 4 299,00
6,0%
4 503,00
4,7%
3 405,00
-24,4%
Aktywa 212 672,00 220 277,00
3,6%
246 763,00
12,0%
253 314,00
2,7%
Kapitał własny 176 818,00 174 420,00
-1,4%
172 309,00
-1,2%
172 752,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 34,54 34,08
-1,4%
33,66
-1,2%
33,75
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,37 0,06
-84,6%
-0,08
---
0,17
---