Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:20
kontakt
WODKAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 026,00 14 929,00
-0,6%
14 513,00
-2,8%
9 959,00
-31,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 515,00 -185,00
---
-112,00
---
1 144,00
---
Zysk (strata) brutto 485,00 -225,00
---
-157,00
---
1 109,00
---
Zysk (strata) netto 177,00 -225,00
---
-157,00
---
1 109,00
---
Amortyzacja 2 207,00 2 215,00
0,4%
2 288,00
3,3%
2 421,00
5,8%
Aktywa 234 903,00 241 499,00
2,8%
246 763,00
2,2%
251 215,00
1,8%
Kapitał własny 172 691,00 172 466,00
-0,1%
172 309,00
-0,1%
172 599,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 33,74 33,69
-0,1%
33,66
-0,1%
33,72
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,04
---
-0,03
---
0,22
---