Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 11:14
kontakt
TALEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 388,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -880,00
Zysk (strata) brutto -967,00
Zysk (strata) netto -1 034,00
Amortyzacja 1 372,00
Aktywa 72 038,00
Kapitał własny 50 701,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,90
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,34