Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.25, godz. 06:00
kontakt
STALPROFI
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 726 677,00 759 379,00
4,5%
1 040 219,00
37,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 148,00 14 189,00
16,8%
128 662,00
806,8%
Zysk (strata) brutto 13 121,00 16 962,00
29,3%
130 878,00
671,6%
Zysk (strata) netto 11 121,00 13 894,00
24,9%
106 419,00
665,9%
Amortyzacja 5 671,00 6 092,00
7,4%
6 895,00
13,2%
Aktywa 475 227,00 451 440,00
-5,0%
575 592,00
27,5%
Kapitał własny 238 188,00 249 006,00
4,5%
354 209,00
42,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,61 14,23
4,5%
20,24
42,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,79
25,0%
6,08
665,9%