Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:46
kontakt
STALPROD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 569 562,00 553 360,00
-2,8%
744 511,00
34,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 98 274,00 45 002,00
-54,2%
84 323,00
87,4%
Zysk (strata) brutto 127 940,00 42 925,00
-66,4%
82 909,00
93,1%
Zysk (strata) netto 107 460,00 37 217,00
-65,4%
67 426,00
81,2%
Amortyzacja 12 458,00 12 785,00
2,6%
12 920,00
1,1%
Aktywa 2 511 548,00 2 434 023,00
-3,1%
2 554 651,00
5,0%
Kapitał własny 1 903 713,00 1 940 931,00
2,0%
2 008 357,00
3,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 341,15 347,82
2,0%
359,90
3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 19,26 6,67
-65,4%
12,08
81,2%