Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.23, godz. 00:46
kontakt
ASSECOPOL
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 996 900,00 1 099 000,00
10,2%
1 202 800,00
9,4%
1 380 100,00
14,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 158 100,00 186 500,00
18,0%
192 200,00
3,1%
187 800,00
-2,3%
Zysk (strata) brutto 291 700,00 361 000,00
23,8%
384 700,00
6,6%
391 000,00
1,6%
Zysk (strata) netto 265 600,00 320 900,00
20,8%
340 600,00
6,1%
352 000,00
3,3%
Amortyzacja 63 600,00 55 700,00
-12,4%
58 100,00
4,3%
60 400,00
4,0%
Aktywa 5 370 100,00 5 432 000,00
1,2%
5 509 800,00
1,4%
5 374 700,00
-2,5%
Kapitał własny 4 902 200,00 4 965 700,00
1,3%
5 027 200,00
1,2%
3 901 400,00
-22,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 59,06 59,83
1,3%
60,57
1,2%
47,00
-22,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,20 3,87
20,8%
4,10
6,2%
4,24
3,3%