Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.14, godz. 08:01
kontakt
SIMPLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 942,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 578,00
Zysk (strata) brutto 1 530,00
Zysk (strata) netto 1 312,00
Amortyzacja 690,00
Aktywa 50 611,00
Kapitał własny 24 781,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,15
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,27