Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.27, godz. 03:29
kontakt
SFINKS
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 170 357,00 77 336,00
-54,6%
63 896,00
-17,4%
63 896,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 191,00 -35 040,00
---
-16 544,00
---
-16 544,00
---
Zysk (strata) brutto -18 687,00 -55 124,00
---
-19 439,00
---
-19 439,00
---
Zysk (strata) netto -16 411,00 -61 420,00
---
-19 580,00
---
-19 580,00
---
Amortyzacja 32 386,00 23 964,00
-26,0%
16 094,00
-32,8%
16 094,00
0,0%
Aktywa 269 456,00 158 092,00
-41,3%
129 552,00
-18,1%
129 552,00
0,0%
Kapitał własny -18 233,00 -80 098,00
---
-99 670,00
---
-99 670,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,57 -2,49
---
-3,10
---
-3,10
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,51 -1,91
---
-0,61
---
-0,61
---