Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 14:30
kontakt
SFINKS
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 42 673,00 16 542,00
-61,2%
16 542,00
0,0%
46 576,00
181,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20 759,00 -12 349,00
---
-12 349,00
---
20 149,00
---
Zysk (strata) brutto -31 744,00 -6 995,00
---
-6 995,00
---
17 489,00
---
Zysk (strata) netto -28 932,00 -7 086,00
---
-7 086,00
---
17 830,00
---
Amortyzacja 13 957,00 8 849,00
-36,6%
8 849,00
0,0%
7 138,00
-19,3%
Aktywa 212 023,00 157 718,00
-25,6%
157 718,00
0,0%
122 511,00
-22,3%
Kapitał własny -47 624,00 -87 176,00
---
-87 176,00
---
-76 098,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,48 -2,71
---
-2,71
---
-2,36
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,90 -0,22
---
-0,22
---
0,55
---