Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.20, godz. 12:59
kontakt
SFINKS
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39 620,00 15 490,00
-60,9%
15 490,00
0,0%
45 788,00
195,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -20 938,00 -13 179,00
---
-13 179,00
---
19 593,00
---
Zysk (strata) brutto -33 590,00 -7 115,00
---
-7 115,00
---
14 916,00
---
Zysk (strata) netto -30 823,00 -7 164,00
---
-7 164,00
---
14 028,00
---
Amortyzacja 13 154,00 8 442,00
-35,8%
8 442,00
0,0%
7 137,00
-15,5%
Aktywa 210 117,00 158 001,00
-24,8%
158 001,00
0,0%
121 631,00
-23,0%
Kapitał własny -43 874,00 -84 250,00
---
-84 250,00
---
-74 787,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,36 -2,62
---
-2,62
---
-2,32
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,96 -0,22
---
-0,22
---
0,44
---