Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.19, godz. 20:46
kontakt
SFINKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 956,00 24 172,00
-3,1%
20 916,00
-13,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 868,00 4 005,00
114,4%
3 348,00
-16,4%
Zysk (strata) brutto -2 666,00 2 286,00
---
575,00
-74,8%
Zysk (strata) netto -2 826,00 2 695,00
---
158,00
-94,1%
Amortyzacja 3 270,00 2 537,00
-22,4%
2 556,00
0,7%
Aktywa 122 402,00 118 367,00
-3,3%
118 672,00
0,3%
Kapitał własny -73 068,00 -70 373,00
---
-70 215,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,93 -1,86
---
-1,85
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 0,07
---
0,00
-94,4%