Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 21:54
kontakt
SFINKS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23 538,00 21 648,00
-8,0%
21 217,00
-2,0%
21 218,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 036,00 -7 802,00
---
-557,00
---
-557,00
---
Zysk (strata) brutto -1 054,00 -10 939,00
---
-8 126,00
---
-8 126,00
---
Zysk (strata) netto -833,00 -11 242,00
---
-7 825,00
---
-7 825,00
---
Amortyzacja 3 459,00 3 548,00
2,6%
3 526,00
-0,6%
3 526,00
0,0%
Aktywa 146 445,00 128 564,00
-12,2%
130 693,00
1,7%
130 693,00
0,0%
Kapitał własny -94 375,00 -97 339,00
---
-102 284,00
---
-102 284,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,65 -3,02
---
-3,18
---
-3,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,35
---
-0,24
---
-0,24
---