Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.05, godz. 15:46
kontakt
SANWIL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -675,00 -261,00
---
-333,00
---
-246,00
---
Zysk (strata) brutto 4 742,00 -21,00
---
-983,00
---
1 713,00
---
Zysk (strata) netto 3 828,00 -11,00
---
-581,00
---
1 676,00
---
Amortyzacja 17,00 18,00
5,9%
51,00
183,3%
29,00
-43,1%
Aktywa 52 043,00 51 578,00
-0,9%
50 680,00
-1,7%
52 408,00
3,4%
Kapitał własny 47 080,00 47 069,00
-0,0%
46 488,00
-1,2%
48 164,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,94 2,94
-0,0%
2,90
-1,2%
3,01
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 -0,00
---
-0,04
---
0,10
---