Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 10:57
kontakt
SANWIL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -333,00 -246,00
---
-335,00
---
Zysk (strata) brutto -983,00 1 713,00
---
-2 022,00
---
Zysk (strata) netto -581,00 1 676,00
---
-1 555,00
---
Amortyzacja 51,00 29,00
-43,1%
27,00
-6,9%
Aktywa 50 680,00 52 408,00
3,4%
50 403,00
-3,8%
Kapitał własny 46 488,00 48 164,00
3,6%
46 609,00
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,90 3,01
3,6%
2,91
-3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,10
---
-0,10
---