Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:50
kontakt
ROPCZYCE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 72 507,00 79 179,00
9,2%
91 274,00
15,3%
82 541,00
-9,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 332,00 8 781,00
5,4%
14 253,00
62,3%
12 221,00
-14,3%
Zysk (strata) brutto 10 566,00 9 957,00
-5,8%
15 074,00
51,4%
13 877,00
-7,9%
Zysk (strata) netto 7 766,00 7 376,00
-5,0%
12 357,00
67,5%
11 177,00
-9,5%
Amortyzacja 2 791,00 2 753,00
-1,4%
3 030,00
10,1%
2 926,00
-3,4%
Aktywa 431 802,00 453 979,00
5,1%
456 493,00
0,6%
463 748,00
1,6%
Kapitał własny 309 317,00 318 190,00
2,9%
323 951,00
1,8%
336 666,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 49,42 50,83
2,9%
51,75
1,8%
53,78
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,24 1,18
-5,1%
1,97
67,6%
1,79
-9,5%