Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.29, godz. 06:51
kontakt
KCI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
166,00
---
283,00
70,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -154,00 -3 025,00
---
-885,00
---
-170,00
---
Zysk (strata) brutto 1 500,00 9 901,00
560,1%
11 536,00
16,5%
2 619,00
-77,3%
Zysk (strata) netto 1 079,00 7 738,00
617,1%
11 323,00
46,3%
2 011,00
-82,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 456 776,00 366 401,00
-19,8%
364 648,00
-0,5%
367 204,00
0,7%
Kapitał własny 424 470,00 343 557,00
-19,1%
349 451,00
1,7%
351 462,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,19 5,01
-19,1%
5,10
1,7%
5,12
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,11
606,2%
0,16
46,0%
0,03
-82,4%