Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.28, godz. 17:06
kontakt
KCI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 325,00 331,00
1,8%
328,00
-0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -33,00 -85,00
---
-84,00
---
Zysk (strata) brutto 3 200,00 1 835,00
-42,7%
17 638,00
861,2%
Zysk (strata) netto 2 087,00 179,00
-91,4%
14 357,00
7 920,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 353 965,00 356 061,00
0,6%
370 804,00
4,1%
Kapitał własny 339 608,00 339 788,00
0,1%
353 151,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,95 4,95
0,0%
5,15
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
-90,0%
0,21
6 866,7%